Schrijven voor het web.

|
Omdat het 'webtekst-schrijf' talent mij bij mijn geboorte niet gegund was en het wachten op aanwaaiend talent ook niet was wat ik er van verwacht had heb ik een klein onderzoekje gedaan om een klein beetje van dit talent op te kunnen eisen. Hieronder mijn belangrijkste vindingen.

Schrap 50% van je tekst. We schrijven nu allemaal nog als of we op papier schrijven. Dus lange lappen tekst. Schrap 50% van je tekst en voila een makkelijker/sneller te lezen tekst.

Men leest 25% langzamer op een beeldscherm dan op papier. Het is dan ook belangrijk om korte zinnen en korte blokken tekst te gebruiken. Mensen ervaren lezen op het web over het algemeen als vervelend dus we moeten op het web voorzien van hapklare brokken tekst. 

Mensen scannen teksten op het web. Omdat het zo vervelend is om teksten op het internet te lezen scannen mensen deze teksten. Dat wil zeggen zoeken naar keywords waar ze geintereseerd in zijn.
  • Maak koppen en paragrafen met subkoppen. Alleen dan kan de de lezer de paragrafen lezen/scannen die voor hem van belang zijn en hoeft hij niet eerste te hele tekst door te ploegen.
  • Gebruik goed omschrijvende koppen zodat mensen bij het lezen van de kop weten wat er in de tekst staat. (kijk naar bijvoorbeeld krantenkoppen)
  • Arceer belangrijke woorden zodat je de lezer helpt snel te zien waar de tekst over gaat. 
Wil je topics beter uitlichten dan doe je dat maar op een aparte pagina. Om de teksten kort te houden zonder onnodig lange uitleg van bepaalde woorden of onderwerpen kun je het beste deze dingen uitleggen op apparte pagina's. Dit betekend dus je het niet hoeft te lezen. Waardoor je de aandacht langer houdt. En aandacht is wat je wil als tekstschrijver! en het is nog goed voor je vindbaarheid ook nog!bronnen:
Jacob Nielsen 
Artikel Smeding concepts
Bram souffreau

0 reacties:

Een reactie posten